Mammografia

Drukuj

Profilaktyczne badania mammograficzne przeprowadzane są bezpłatnie wśród:
Jeżeli poprzednie wyniki są prawidłowe, proponuje się wykonywanie tych badań 1 raz na 24 miesiące.
 
Na badania proszę przygotować wypełnioną i podpisaną ankietę - pobierz tutaj,
lub na miejscu.
 
Mammografię wykonuje się częściej w przypadku gdy:

Pozostałe osoby mają możliwość badania w Poradni Chorób Piersi.

Badania realizowane są na zarówno dla osób indywidualnych, jak i zorganizowanych grup.

Mają na celu wykrycie zmian przednowotworowych lub w okresie przedklinicznym.
Rozmazy oceniane są wg skali BIRADS.