SZPITAL BEZ PAPIEROSA

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

 

dołącza do ogólnopolskiej akcji

 

SZPITAL BEZ PAPIEROSA

 

 

„Szpital bez papierosa” to ogólnopolska akcja tworzenia sieci szpitali zainicjowana przez Prof. Jacka Jassema, Kierownika Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Mimo, że dość oczywiste jest, że każdy szpital jest miejscem, w którym palenie tytoniu jest zakazane to sens tej akcji jest głębszy. Nie chodzi jedynie o piętnowanie palenia.

Badania pokazują, że 70% palaczy chciałoby porzucić nałóg. Tytułowy cel akcji ma zostać zrealizowany przede wszystkim poprzez aktywne oferowanie pomocy osobom uzależnionym, a także brak tolerancji dla palenia tytoniu na terenie Szpitala, zarówno przez pacjentów, jak i personel oraz działania edukacyjne. Wśród działań edukacyjnych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy zwrócona zostanie szczególna uwaga na mniej znane aspekty nikotynizmu, jakimi są gorsze wyniki leczenia onkologicznego u osób nadal palących, a także aktualny problem tj. cięższy przebieg COVID-19 u palaczy.

Palącemu pacjentowi Centrum Onkologii w Bydgoszczy trzykrotnie zostanie zaoferowana pomoc w zerwaniu z nałogiem. Każdy pacjent skierowany z naszych poradni do szpitala otrzyma ulotkę informującą o mniejszej skuteczności terapii onkologicznej u palących i miejscu uzyskania pomocy. Następnie u każdego pacjenta palącego przyjmowanego do oddziałów szpitalnych Centrum Onkologii zostanie przeprowadzona minimalna interwencja antynikotynowa. Przypomnienie tych informacji znajdzie się też w każdej karcie informacyjnej.

Realizatorem tych zadań będzie Poradnia Pomocy Osobom Palącym Centrum Onkologii w Bydgoszczy, która została powołana w trakcie przygotowywania się do uzyskania  międzynarodowego certyfikatu dla Ośrodka Narządowego Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca – Lung Cancer Centre.

Inauguracja akcji w Centrum Onkologii w Bydgoszczy planowana jest na 19.11.2020 r. tj. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.  Na terenie Centrum pojawią się plakaty informujące o akcji i miejscach uzyskania pomocy w zerwaniu z nałogiem, a także tablice przypominające o zakazie palenia i grożących sankcjach. Personel medyczny zostanie również zapoznany z wykładem prof. Jassema nt. gorszych efektów leczenia onkologicznego u aktywnych palaczy.