2013 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Działania edukacyjne:

1. W zakresie działań szkoleniowo-dydaktycznych zrealizowano w ramach festynu „Dziękczynienie w rodzinie” w dniu 07.09.13r. dwa wykłady edukacyjne (dr n.med. Tomasz Mierzwa) na temat zdrowego stylu życia pt. „Dbaj o zdrowie w rodzinie” oraz „Jak kształtować zdrowie rodziny”; przeprowadzono również quiz prozdrowotny; przeedukowano ogólnie ok. 5 000 osób.

2. Zespół lekarski w składzie: dr n. med. Anna Koper, dr n. med. Tomasz Mierzwa, przeprowadził 25 wykładów w:

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Collegium Medicum w Bydgoszczy - 2 wykłady

- Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy - 1 wykład

- Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy - 4 wykłady

- Akademia Zdrowia w Bydgoszczy - 4 wykłady

- Centrum Onkologii w Bydgoszczy (specjalizacja z pielęgniarstwa onkologicznego - 1 wykład

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - 1 wykład

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy - 1 wykład

- Szpital Uniwersytecki Nr 2 w Bydgoszczy - 1 wykład

- Katedra i Zakład Balneologii CM UMK w Ciechocinku - 1 wykład

- Urząd Marszałkowski w Toruniu - 1 wykład

- „Dzień Otwarty” w Centrum Onkologii w Bydgoszczy - 1 wykład

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - 1 wykład

- Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy - 1 wykład

- akcja Światowy Dzień Rzucania Palenia” w Bydgoszczy - 1 wykład

– „Andrzejkowe spotkanie ze zdrowiem” dla Amazonek - 1 wykład

- WSG w Bydgoszczy - 2 wykłady - Uniwersytet III Wieku w Bydgoszczy - 1 wykład

 W ramach działań szkoleniowo-dydaktycznych dla osób dorosłych przeprowadzono 25 wykładów, edukując ok. 6 350 osób.