Edukacja młodzieży

Edukacja młodzieży

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych” realizowany przez Grupę Edukacyjną.

Adresowany jest do młodzieży w wieku 16-19 lat klas I-III szkół ponadgimnazjalnych głównie z powiatów w których jest największa zgłaszalność zachorowań na nowotwory oraz z jednostek samorządowych, które złożyły deklarację przystąpienia do realizacji programu w Departamencie Zdrowia. 

Zajęcia składają się z dwóch bloków: teoretycznego w skład którego wchodzi wykład ilustrowany prezentacją multimedialną
i filmami edukacyjnymi oraz praktycznego tj. nauki samobadania na fantomach piersi i jąder i oraz zwiedzanie gabinetów Zakładu (jeżeli zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym). 

"Regionalny Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów” popularyzuje 10 tez Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem  obejmuje zagadnienia związane z profilaktyką raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego, prostaty, jąder. 

 

Liczba wyedukowanej młodzieży w poszczególnych latach

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W latach 2004 do 2012 przeedukowano 72 947 uczniów podczas 2 887 spotkań (w ramach Programu prewencji - 12 603 uczniów podczas 445 spotkań)

 

 

Liczba wyedukowanych uczniów

Liczba spotkań stacjonarnych i wyjazdowych

2004

5455

211

2005

4001

131

2006

4116

200

2007

8038

350

2008

9727

350

2009

9549

00

2010

9857

400

201112145500
201210059
3446
2013
6 630
120

Razem

57373

2 162

   

Partnerstwo

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 • Urząd Marszałkowski ,
 • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,
 • przedstawiciele /dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,
 • wydziały edukacji i promocji zdrowia jednostek terytorialnych,
 • pedagodzy,pielęgniarki szkolne oraz
 • jednostki samorządowe, które złożyły deklarację przystąpienia do realizacji programu w Departamencie Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego:
 • Więcej: Partnerstwo

     

  2013

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  a)  opracowano wykaz 120 szkól gimnazjalnych, w których Zespół

       lekarski oraz Zespół pielęgniarski przeprowadzi edukację;
  b)  zaplanowano wprowadzenie pilotażowego programu w szkołach
       gimnazjalnych prowadzonych przez liderów programu
       (przeszkolonych pedagogów), w związku z tym:   
       - zaplanowano w październiku spotkanie w Kuratorium Oświaty                                             
         w Bydgoszczy, mające na celu nawiązanie współpracy we 
         wdrożeniu 3-letniego  programu w szkołach województwie w roku 
         2013 (120 gimnazjów), w roku 2014 (717 szkół podstawowych                      
          i 223 licea ogólnokształcące), w roku 2015 (197 techników,                   
          148 zasadniczych szkół zawodowych, 160 techników i liceów 
          ogólnokształcących uzupełniających dla absolwentów zasadniczych
          szkół zawodowych,  27 szkół muzycznych, plastycznych i sztuk 
          pięknych, 60 pozostałych;
       - zaplanowano zorganizowanie konferencji dla liderów programu  
         (przeszkolonych pedagogów) z młodzieżą szkół na lekcjach biologii,  
         wychowania do życia w rodzinie, lekcjach wychowawczych i innych;
       - opracowano listę adresową szkół, w których zaplanowano edukację;
       - szkoły, które będą uczestniczyć w programie, otrzymają certyfikat
         „Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną”;

  c). w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:
  -   w dniu 29.10.13r.  zorganizowano spotkanie z Kujawsko-Pomorskim    Kuratorem Oświaty Panią Anną Łukaszewską,                                            
  -   w dniu 28.11.13r. podpisano Porozumienie o współpracy w zakresie wdrożenia programu w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego; organizację konferencji dla liderów programu (przeszkolonych pedagogów) z młodzieżą szkół na lekcjach biologii, wychowania do życia  w rodzinie, lekcjach wychowawczych i innych, zaplanowano ostatecznie w I półroczu 2014r.;
   

  * Działania edukacyjne w szkołach

  1. Zespół lekarski w składzie: dr n.med. Piotr Siwek, dr Józef Dziedzic zrealizował 50 wykładów, edukując 2 782 osoby wśród młodzieży w:

  - VIII LO w Bydgoszczy - 4 wykłady - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 1 wykład - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 1 wykład - Szkoła policealna Medyczna VIII LO w Bydgoszczy – 1 wykład - Katolickie Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie – 1 wykład - Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wlkp. – 1 wykład - Zespół Szkół w Żninie – 1 wykład - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 1 wykład - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi – 1 wykład - Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy – 1 wykład - Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 3 we Włocławku – 1 wykład - Gimnazjum Nr 2 we Włocławku – 1 wykład - Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku – 1 wykład - Publiczne Gimnazjum we Włocławku – 1 wykład - Gimnazjum Nr 3 w Zbrachlinie – 1 wykład - Gimnazjum Nr 2 w Serocku – 1 wykład - Gimnazjum Nr 1 w Pruszczu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 17 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum nr 20 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum nr 38 Integracyjne w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum nr 39 Specjalne w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum nr 46 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 12 we Włocławku – 1 wykład - Gimnazjum Nr 11 we Włocławku – 1 wykład - Gimnazjum Nr 4 we Włocławku – 1 wykład - Gimnazjum Nr 7 we Włocławku – 1 wykład - Gimnazjum Nr 8 we Włocławku – 1 wykład - Gimnazjum Nr 9 we Włocławku – 1 wykład - Gimnazjum Specjalne w MOW we Włocławku – 1 wykład - Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Włocławku – 1 wykład - Niepubliczne Akademickie Gimnazjum we Włocławku – 1 wykład - Zespół Szkół WSO „Cogito” Gimnazjum we Włocławku – 1 wykład - Gimnazjum Nr 16 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum nr 44 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 37 Integracyjne w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 41 Specjalne w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 43 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 51 w3 Bydgoszczy – 1 wykład - Zespół Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 52 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 8 Sportowe w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 9 w Bydgoszczy – 1 wykład - I Prywatne Gimnazjum w Bydgoszczy – 1 wykład - Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie – 1 wykład - Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy – 2 wykłady

  2. Zespół pielęgniarski w składzie: mgr Irena Klatt, mgr Teresa Wierzchucka, mgr Izabella Amieławska, mgr Justyna Zawadzka, mgr Ilona Polasik, zrealizował 70 wykładów, edukując 3 848 osób wśród młodzieży w:

  - Gimnazjum Nr 16 w Toruniu – 1 wykład - Społeczne Gimnazjum w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Specjalne Nr 19 w Toruniu – 1 wykład - Zespół Szkół Nr 22 w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Akademickie w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 31 w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum „BLOK” w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 15 Sportowe w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Specjalne Nr 25 w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 3 w Toruniu – 2 wykłady - Gimnazjum Nr 6 w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 8 w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 14 w Toruniu – 1 wykład - IX LO w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 15 w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 28 w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 29 w Toruniu – 1 wykład - III Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 11 w Toruniu – 4 wykłady - Gimnazjum Nr 7 w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 34 w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4 w Toruniu – 1 wykład - Społeczne Gimnazjum Językowe w Toruniu - 1 wykład - Gimnazjum Nr 33 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 34 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 2 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 1 Sportowe w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 53 i 54 w Bydgoszczy – 2 wykłady - Gimnazjum Nr 40 Specjalne w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 10 w Toruniu – 1 wykład - Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie – 2 wykłady - Gimnazjum Nr 35 w Bydgoszczy – 1 wykład - Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukacja” w Toruniu – 1 wykład - Liceum i Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy – 3 wykłady - Publiczne Gimnazjum w Radziejowie – 1 wykład - Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Radziejowie – 1 wykład - Publiczne Gimnazjum Powiatowe w Radziejowie – 1 wykład - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie – 1 wykład - Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie – 1 wykład - Gimnazjum przy Młodz. Ośrodku Wychow. w Strzelnie – 1 wykład - Gimnazjum w jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie – 1 wykład - Gimnazjum przy Ośrodku Szkolno-Wych. w Strzelnie – 1 wykład - Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie – 1 wykład - Gimnazjum Nr 2 w Bielicach – 1 wykład - Zespół Szkół w Bielicach – 1 wykład - Gimnazjum w Dąbrowie – 1 wykład - Gimnazjum Nr 1 w Szerzawach – 1 wykład - Gimnazjum Nr 2 im. PCK w Kruszwicy – 1 wykład - Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach – 1 wykład - Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy – 1 wykład - Gimnazjum Nr 3 w Inowrocławiu – 1 wykład - Gimnazjum Dwujęzyczne w Inowrocławiu – 1 wykład - Gimnazjum Integracyjne w Inowrocławiu – 1 wykład - Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu - 1 wykład - Gimnazjum Nr 2 w Inowrocławiu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 1 w Inowrocławiu – 1 wykład - Zespół Szkół Katolickich w Inowrocławiu - 1 wykład - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu – 1 wykład - Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu – 1 wykład - Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęz. w Inowrocławiu – 1 wykład

   

   

     

  2012 r.

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  • Spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki onkologicznej w formie prezentacji multimedialnej w dniu 05.06.12r. w Zespole Szkół Nr 35 w Bydgoszczy.

  • W zakresie działań szkoleniowo-dydaktycznych wśród młodzieży zrealizowano 100 spotkań edukacyjnych w:

   

  Więcej: 2012 r.

     

  Więcej artykułów…

  Strona 1 z 2