Konferencje

2012 R.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  • Udział Kierownika WOK w Komitecie Głównym Finału Konkursu Wiedzy o Zdrowiu – 29.03.12r., Urząd Marszałkowski w Toruniu;
  • Organizacja Konferencji „Poprawa zgłaszalnoścido badań profilaktycznych” dla jednostek samorządowych woj. kujawsko-pomorskiego, realizatorów programów profilaktycznych oraz mieszkańców – 18.04.12r., Centrum Onkologii w Bydgoszczy (udział w wykładzie 38 osób);

  • Udział w dniu 12.11.12r. w XV Ogólnopolskiej konferencji naukowej Tytoń albo zdrowie im. prof. F.Venuleta – „Prewencja Pierwotna Nowotworów: Ograniczenie Ekspozycji na Dym Tytoniowy”.
  • Udział w Międzynarodowej konferencji pod patronatem Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Zdrowie w regionie i na świecie w dniach 26-28.11.12r. w Toruniu wykład Edukacja zdrowotna dorosłych i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego.