Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00  zaprasza:

  • pacjentki skierowane na pogłębioną diagnostykę po wcześniej wykonanej mammografii profilaktycznej,
  • osoby bez objawów, które chcą skontrolować piersi,
  • osoby z niepokojącymi objawami, które nie miały wcześniej stwierdzonej choroby nowotworowej.

Bliższych informacji udziela rejestracja.

Pozostałe osoby przyjmowane są w Poradni Chorób Piersi mieszczącej się w Głównym Budynku.

 

Pogłębiona diagnostyka w Programie Profiaktyki Raka Piersi

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wszystkie panie, które po wykonanej profilaktycznej mammografii miały zleconą dalszą diagnostykę zapraszamy do Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Więcej: Pogłębiona diagnostyka w Programie Profiaktyki Raka Piersi