Pogłębiona diagnostyka w Programie Profiaktyki Raka Piersi

Drukuj

Wszystkie panie, które po wykonanej profilaktycznej mammografii miały zleconą dalszą diagnostykę zapraszamy do Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Lekarz zbada klinicznie piersi i na podstawie wyniku mammografii zleci odpowiednie badania uzupełniające.

Proszę pamiętać o zabraniu wyników i zdjęć mammograficznych, oraz poprzednich badań piersi, jeżeli takie były.

Bliższe informacje - dzwoń.