Pozostała kadra:

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

mgr Irana Klatt
kierownik opieki pielęgniarskiej


położne i pielęgniarki

 

 

 

specjalista ds. organizacji badań masowych


referenci Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego


sekretarki medyczne


statystycy medyczni