Definicje

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Spis treści
Definicje
Piramida
Dane
Informacje
Wiedza
Mądrość
SI
Wszystkie strony

Dlaczego komputer nie jest mądry,
czyli różnica między
posiadaniem danych,
posiadaniem informacji,
wiedzą,
mądrością.

 

 

 


 


Dane definiuje się jako niepołączone ze sobą fakty.


Poprzez informacje rozumiemy te dane, które zostały poddane kategoryzacji i klasyfikacji lub w inny sposób zostały uporządkowane


Dane odpowiednio przetworzone (umieszczone w odpowiednim kontekście), dane stają się informacją.


Z kolei przetworzona (tj. umieszczona w kontekście) informacja staje się wiedzą.


Mądrość oznacza umiejętność użycia wiedzy w praktyce.


System informatyczny jest
to zbiór powiązanych ze sobą
elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy
użyciu techniki komputerowej
SI = {P, I, T, O, M, R, N}

  • P – personel korzystający z systemu
  • I – dane i informacje
  • T – zbiór urządzeń i narzędzi technologii informatycznej
  • O – zbiór stosowanych rozwiązań organizacyjnych
  • M – zbiór metainformacji
  • R – relacje pomiędzy elementami systemu informatycznego
  • N – infrastruktura i otoczenie systemu informatycznego


Np. SIMP - System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki


Systemy informacyjne termin szerszy (niekoniecznie zakłada użycie techniki komputerowej)